GE VS SIEMENS

ازآنجائیکه در مواردی مشاهده شده است جهت بروزرسانی ویا ارتقاءسیستم های کنترل توربین های GE بجای استفاده از سیستم کنترل تخصصی ساخت شرکت جنرال الکتریک ، PLC های ساخت شرکت SIEMENS پیشنهاد شده است ، لذا بطور خلاصه مقایسه ای بین این دو گزینه انجام داده ایم که ذیلاً جهت آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان این حوزه بمنظور کمک به تصمیم گیری صحیح تقدیم می گردد

مشخصات فنی سیستم کنترل ومنطق حاکم بر آن

با مقایسه بخش کدنویسی و پیاده سازی منطق کنترلی آن درهردو گزینه SIEMENS وGE  براحتی متوجه خواهید شد که این بخش در PLC SIEMENS بسیار خیلی سخت و پیچیده می باشد و به همین دلیل ممکن است مشکلات زیادی را برای کنترل توربین بوجود آورد . یکی از دلایل پیچیدگی اش این است که PLC SIEMENS برای کنترل طیف وسیعی از تجهیزات آنهم بصورت جنرال و نه تخصصی بکاررفته است نمونه این PLC ها از یکدستگاه cnc تا ادوات دوار خاص دیده شده است که این خود مستلزم صرف وقت ، هزینه وطراحی وپیاده سازی کامل منطق کنترلی درهرمورد می باشد که درعمل موجب پیچیدگی درالگوریتم وسردرگمی کاربر وارجاع مکرر به رفرنس های SIEMENS می باشد. درصورتیکه کد نویسی و پیاده سازی منطق کنترلی درسیستم کنترلی GE آسان بوده و به دلیل آنکه صرفاً وبه شکل کاملاً تخصصی  برای کنترل توربین طراحی شده است به بهترین نحو ممکن توربین را کنترل می کند ودر عمل بسیار userfriendly می باشد.

ریدندنسی سیستم کنترل

سیستم کنترل GE ازسه بخش کنترلی کاملاً تخصصی باعملکرد مجزا ودرعین حال هماهنگ تشکیل شده است این سه بخش با نام های R,S,T هریک باداشتن ماژولهای پاور ، پردازنده مرکزی مجزا و بردهای ورودی وخروجی ، عملاً بالاترین ضریب حفاطتی رادرسیستم کنترل GE فراهم آورده اند (ضریب دو از سه با %۶۷ ریدندنسی)

این درحالیست که وجود دو بخش کنترلی در سیستمهای کنترلی SIEMENS عملاً ضریب یک از دو سیستم راتنها با %۵۰ ریدندنسی شامل می شود.

قابلیت و هزینه تعمیر سیستم کنترل

با وجود قطعات جنرال برروی کارت های اجزاء سیستم کنترل GE عملاً هزینه تعمیر و نگهداری سیستم بسیار پایین است .

همچنین کارکرد سیستم باکمترین استهلاک و عمر مفید بالا بشدت هزینه های تعمیر ونگهداری سیستم را کاهش داده است.

اما وجود قطعات متعدد ASIC در کارت های SIEMENSکه هم قابلیت تعمیر ندارند و هم با خرابی های زیاد مواجه هستند عملاً هم هزینه تعمیر وهم نگهداری بالایی را به سیستم ومصرف کننده تحمیل می کند.

سخت افزار سیستم کنترل

کارت سنکرون کردن توربین :

کارت سنکرون یکی ازمهم ترین اجزاء کنترلی سیستم کنترل توربین می باشد . این مهم در سیستم کنترل GE با وجود کارت تخصصی مجزا برای این وظیفه که کارت VTUR نامیده می شود کاملاً مشخص و معین گردیده است.

ارتباط این کارت با پردازنده مرکزی ونحوه دریافت وارسال اطلاعات تحت پروتکل های تعریف شده ، یکی از بالاترین ضرایب اطمینان عملکرد وصحت کارایی سیستم کنترل را میسر کرده است.

سنکرون در سیستم های پیشنهادی SIEMENS  فاقد کارت یا ماژول خاصی بوده و باید سیستمی دیگر برای این کار خریداری شود.

کارت ویبریشن :

پایش لحظه ای وکنترل دائمی لرزش توربین وآنالیز تمامی معیارهای مربوطه ونهایتاً راهبری و صدور فرمان های مقتضی بعنوان یکی از حساس ترین وظایف سیستم کنترل توربین ها می باشد .

درسیستم کنترل GE این وظیفه بطور کاملاً تخصصی بعهده کارت VVIB  است . اطلاعات دریافتی توسط این کارت پردازش و ازطریق VMEباس به پردازنده اصلی منتقل می گردد.

این مهم درسیستم SIEMENS فاقد بخش یا ماژول خاص ویبریشن بوده و برای این امر باید سیستمی دیگر خریداری شود.

کارت کنترل VALVE :

درسیستم کنترلی GE وظیفه کنترل ولو ها بصورت تخصصی بعهده ی کارت کنترل سرو (SERVO) است که یک ترمینال برد اتصال مدارات بوده و انتقال داده های کارت VSVO رابرعهده دارد. با توجه به TRIPLE بودن سیستم کنترل GE این کارت کاملا ًمناسب برای ولو های طراحی شده توربین ها می باشد.

چنین وظیفه ای درسیستم SIEMENS بصورت تخصصی ومستقل وجود نداشته و بعضاً به دلیل دو بخشی بودن سیستم

کنترل و سه تایی بودن ورودی کنترل ولو ها باعث خرابی ولو ها نیز می شود.

کارت حفاظت توربین :

بخش کنترل حفاظتی یک توربین مهم ترین بخش در بحث حفاظت یک سیستم کنترل است که GE دراین خصوص دارای کارت تخصصی (کارت VPRO) می باشد. این کارت وظیفه حفاظت ازکل سیستم وجلوگیری ازSHUT DOWNکلیه اسلات های R,S,T می باشد.

سیستم کنترلی SIEMENS فاقد کارت حفاظت بوده و امکان تهیه آن وجود ندارد.

  • نکته مهم اینکه در صورتی که کنترل از دست سیستم کنترل خارج شود هیچ حفاظتی برای توربین وجود ندارد و باعث صدمات شدید به توربین خواهد شد.

 

نرم افزار سیستم کنترل :

نرم افزارهای بکاررفته درسیستم کنترل GE شامل toolbox  وcimplicity  می باشد که بسیار userfriendly بوده و برتری آنها بر نرم افزارهای بکار گرفته شده در سیستم کنترل SIEMENS از دید متخصصین سیستم کنترل کاملامشهود است.

نرم افزار بکاررفته درSIEMENS PCS7 است که نرم افزار جنرال برای هرنوع PLC  میباشد.