سیستم MWD

سیستم MWD

به منظور فراهم آوردن مانيتورينگ موقعيت و جهت در حفاری جهت دار قعر زمین ابزار اندازه گیری حین حفاری MWD ... ادامه مطلب