سیستم MWD MWD
سیستم MWD
به منظور فراهم آوردن مانيتورينگ موقعيت و جهت در حفاری جهت دار قعر زمین ابزار اندازه گیری حین...
Avatar 3 سال قبل
سیستم کنترل توربین GE MARK VI MARK VI
سیستم کنترل توربین GE MARK VI
 سیستم کنترل GE Speedtronic Mark VI سیستمهای کنترل توربین GE (جنرال الکتریک ) با نام Speedtronic شناخته می...
Avatar 3 سال قبل