پارس پرداز با تکیه برتوان مهندسی متخصصان فنی خود و تجارب ارزنده ، آمادگی کامل جهت ارائه خدمات مشاوره ، تعمیر ، تامین ، نگهداری وتعویض واورهال سیستم کنترل spedtronic انواع توربین ها را دارد:

 

مراحل مهندسی، طراحی، ساخت و نصب سیستم کنترل
•بازديد از پروژه و جلسات فني با كارفرما جهت دريافت مدارك فني و ارايه ي نقطه نظرات
•تهيه لاجيك و مدارك مهندسي مورد نياز
•ساخت تابلوي سيستم كنترل با رعایت کلیه استانداردهای طراحی و مهندسی
•نصب تابلو و انجام وايرينگ

 

مراحل راه اندازی سیستم کنترل
•انجام تست‌هاي سرد لوپ‌ها
•بررسي ارت
•روشن كردن سيستم و دانلود لاجيك
• لوپ چك و فانكشن تست
•تست كليه فيدرهاي الكتريكال و قدرت
•انجام تست كرنك
•فايرينگ
•كوپل ادوات دوار مانند کمپرسور و ژنراتور

turbine
turbine