تعمیرات سیستم کنترل توربین

PARSPARDAZ

پارس پرداز با تکیه برتوان مهندسی متخصصان فنی خود و تجارب ارزنده ، آمادگی کامل جهت ارائه خدمات مشاوره ، تعمیر ، تامین ، نگهداری وتعویض واورهال سیستم کنترل spedtronic انواع توربین ها را دارد:

 

مراحل مهندسی، طراحی، ساخت و نصب سیستم کنترل
•           بازديد از پروژه و جلسات فني با كارفرما جهت دريافت مدارك فني و ارايه ي نقطه نظرات
•           تهيه لاجيك و مدارك مهندسي مورد نياز
•           ساخت تابلوي سيستم كنترل با رعایت کلیه استانداردهای طراحی و مهندسی
•           نصب تابلو و انجام وايرينگ

 

مراحل راه اندازی سیستم کنترل
•           انجام تست‌هاي سرد لوپ‌ها
•           بررسي ارت
•           روشن كردن سيستم و دانلود لاجيك
•           لوپ چك و فانكشن تست
•           تست كليه فيدرهاي الكتريكال و قدرت
•           انجام تست كرنك
•           فايرينگ
•           كوپل ادوات دوار مانند کمپرسور و ژنراتور