شارژرها

باتری شارژ قطعه الکترونیکی است که توانایی شارژ باتری رو داشته و با حفاظت هایی که دارد جلوی صدمه دیدن باتری را در هنگام شارژ می گیرد.

در حال نمایش 4 نتیجه