BGA

مونتاژ BGA

دپارتمان خدمات فنی مهندسی و مونتاژ شرکت پارس پرداز باتکیه بر توان تجهیزاتی وتجربه فنی در تولید انواع بردهای خاص دارای انواع آی سی های BGA دراین خصوص آماده ارائه سرویس به مشتریان می باشد.

BGA یکی از انواع قطعات SMD است که برای ساخت محصولات الکترونیکی مدار مجتمعی مثل میکروپروسسورها،  FPGA ها ، تراشه های WiFi و غیره، استفاده می شود.

پین های خارج شده از این نوع قطعات به جای قرار گرفتن در کناره های قطعه به شکل توپ هایی از جنس قلع و به صورت شبکه ای مرتب در سطح زیرین آن ها قرار گرفته اند.طراحی پایه های قطعات به این شکل باعث افزایش فضای موجود برای کنار هم قرارگیری قطعات در یک مدار نسبت به مدارات معمولی شده است.

خدمات واحد مونتاژ BGA شامل ارائه سرویس های به کمک انواع تجهیزات وBGA machins  است:

مونتاژ انواع آی سی های BGA

دمونتاژ انواع آی سی های BGA

ریبال انواع آی سی های BGA