VIcor تامین و تست

خرید vicor

VIcor Power

خریدvicor

مقدمه ای بر خرید VIcor

 

ما با چندین دهه تجربه در زمینه واردات و تامین قطعات از بازار های داخلی و خارجی و همچنین چندین دهه تجربه در زمینه طراحی انواع منبع تغذیه (AC/DC, DC/DC, …)، با توجه به بازخوردی که از خرید خارج و  تامین داخل منابع تغذیه VICOR که با انواع خرابی ها و عدم عملکرد مناسب آن ها به دلیل فیک یا دسته دوم و خراب بودن آن‌ها بدست آورده‌ایم، به دنبال پیاده سازی فرآیندهایی برای تست و تامین خارجی مطمئن منابع تغذیه VIcor رفته‌ایم که تاکنون به بخش مهمی از آن‌ها دست پیدا کرده‌ایم.

بررسی وضعیت موجود واردات و تامین منابع تغذیه VIcor :

 

ما به دلیل بازخوردهای گسترده‌ای که از صنایع مختلف الکترونیک و برق کشور در همین راستا گرفته‌ایم بر آن شده‌ایم که ساز و کاری مناسب برای خرید VIcor برای مشتریان خود و همکاران بوجود آوریم تا دیگر نگرانی در موارد زیر برای تامین و خرید VIcor بوجود نیاید.

  1. عدم اطمینان از اصل بودن کالا به دلیل نبود منابع تامین مطمئن
  2. عدم اطمینان از کاردکرد درست به دلیل نبود دانش فنی کامل در رابطه با تست و راه اندازی منابع تغذیه VIcor
  3. هدر رفتن وقت به دلیل عدم اطمینان از کارکرد مطمئن منابع تغذیه VIcor در مدار
  4. هدر رفتن هرینه به دلیل عدم وجود گارانتی توسط فروشندگان و تامین کنندگان خارجی
  5. ازبین رفتن اعتبار آن مجموعه !
خریدvicor
خریدvicor

بهبود شرایط موجود برای واردات و تامین منابع تغذیه VIcor :

حال ما با وجود آوردن ساز و کار مناسب برای واردات مستقیم و تست منابع تغذیه VIcor برای مشتریان و خریداران منابع تغذیه VIcor شرایط زیر را فراهم آوریم.

  1. بوجود آوردن اطمینان از اصل بودن منیع تغذیه VIcor
  2.  بوجود آوردن اطمینان از کارکرد مناسب آن
  3. صرفه جویی در هزینه و زمان مشتریان
  4. عدم شارژ اضافی برای تست برای خریداران مستقیم از ما

هدف ما چیست و چه کمکی میخواهیم به مشتریان و همکاران بکنیم؟

VIcor

 

ما برای ارائه قطعات با کیفیت و تست شده بدون تحمیل هزینه اضافی به مشتریان خود به دنبال این ساز و کار رفته ایم و همچنین آمادگی همکاری با تمامی همکاران خود در زمینه تست و واردات انواع منابع تغذیه هستیم.

با امید همکاری بیشتر و روز افزوندن

 

 

 

 

در زیر تعدادی از منابع تغذیه VIcor تامین و تست شده آورده شده است

MICRO FAMILY
V28C5C50B2 V28C3V3C50BL V28C5C50BF2 V28C5C50BG V28C5C50BN2
V28C3V3C50B3 V28C5C50BL V28C5C50BG2
V28C3V3C50BL3 V28C5C50BG3
V28C12C100B V28C12C100BL V28C12C100BF V28C12C100BG V28C15C100BN
V28C12C100B2 V28C15C100BL V28C24C100BF2 V28C24C100BG V28C24C100BN
V28C24C100BL V28C12C100BF3 V28C12C100BG2 V28C15C100BN2
V28C28C100BL V28C12C100BG3
V28C36C100BL
V28C48C100BL
V28C12C100BL2
V28C24C100BL2
V28C28H100B3 V28C5H50BL V28C5H50BF V28C5H50BG2 V28C5H50BN
V28C5H50BL2 V28C5H50BN3
V28C5H50BL3 V28C12H100BF2 V28C24H100BG
V28C15H100BF3 V28C28H100BG V28C15H100BN
V28C12H100BL V28C12H100BG2 V28C28H100BN
V28C48H100BL V28C28H100BG2 V28C12H100BN3
V28C12H100BL2
V28C24H100BL2
V28C5T50B2 V28C5T50BL V28C5T50BF3 V28C3V3T50BG V28C5T50BN V28C5T50BS
V28C5T50BL3 V28C5T50BG
V28C12T100B V28C24T100BF3 V28C5T50BG2 V28C12T100BN2 V28C12T100BS
V28C15T100B V28C12T100BL V28C5T50BG3
V28C24T100B V28C15T100BL
V28C12T100B2 V28C24T100BL V28C12T100BG
V28C12T100B3 V28C28T100BL V28C15T100BG
V28C15T100B3 V28C12T100BL2 V28C24T100BG
V28C28T100B3 V28C15T100BL2 V28C28T100BG
V28C24T100BL2 V28C36T100BG
V28C12T100BL3 V28C12T100BG2
V28C24T100BL3 V28C15T100BG2
V28C28T100BG2
V28C36T100BG2
V28C12T100BG3
V28C3V3M50BL V28C5M50BG
V28C5M50BL V28C3V3M50BG3
V28C3V3M50BL3 V28C5M50BG3
V28C12M100BL V28C12M100BG
V28C12M100BG2
V28C15M100BG3
MINI FAMILY
V375B3V3C100BL V375B3V3C100BN
V375B3V3C150B V375B3V3C150BL V375B3V3C150BF V375B3V3C150BG V375B5C150BS
V375B5C150BL2 V375B5C150BF3 V375B3V3C150BG2
V375B5C150BL3 V375B5C150BG
V375B5C200B V375B5C200BL V375B8C200BF2 V375B12C200BG V375B5C200BN
V375B5C200B2 V375B8C200BL V375B8C200BN
V375B12C200BL V375B5C200BN2
V375B36C200BL V375B12C200BN2
V375B36C200BL2
V375B12C300B V375B12C300BL V375B48C300BG V375B12C300BN V375B12C300BS
V375B24C300B2 V375B15C300BL V375B12C300BG2 V375B12C300BN2 V375B12C300BS3
V375B12C300B3 V375B24C300BL V375B12C300BN3
V375B24C300B3 V375B28C300BL
V375B48C300BL
V375B12C300BL2
V375B3V3E100BL V375B3V3E100BG
V375B3V3E150BG
V375B5E200BL V375B12E200BF2 V375B8E200BG V375B5E200BN
V375B12E200BG V375B8E200BN
V375B28E200BG
V375B15E300B V375B12E300BL V375B12E300BG V375B12E300BN
V375B15E300BL V375B28E300BG
V375B12E300BL3 V375B12E300BG3
V375B3V3H150BL V375B3V3H150BG2 V375B5H150BN V375B3V3H150BS
V375B3V3H150BL2
V375B8H200BL V375B8H200BF V375B8H200BG V375B12H200BN
V375B12H200BL
V375B15H200BL V375B12H300BG
V375B24H300BG
V375B15H300B V375B48H300BL V375B12H300BG2
V375B5M200BL3 V375B8M200BF V375B5M200BG V375B12M300BN
V375B8M200BL V375B48M200BG2
V375B12M300BL
V375B28M300BL
V375B3V3T150BL V375B3V3T150BG
V375B5T150BG2
V375B5T200B V375B5T200BL V375B5T200BG V375B5T200BN
V375B5T200BL2 V375B36T200BG
V375B24T200BL3
V375B12T300B3 V375B28T300BL V375B12T300BF V375B24T300BG
V375B48T300BG
V375B12T300BG3