رله سرعت بالا

0 نفر
  • :سهولت نصب در تابلو
  • :مصرف پائين و تكنولوژي SMD
  • :◄ گارانتي يك ساله بدون شرط
  • :دفترچه راهنما به همراه نقشه نمونه براي نصب
  • :◄ داراي سلكتور جهت تنظيم ماكزيمم سرعت
موجودی انبار :
حداکثر توان تولید در سفارش :
زمان تولید :
قیمت :
سفارش دهید
محصولات مشابه
Battery Under Voltage Relay
Battery Under Voltage Relay
تـرمينـال دو سطحــي DL-ET
تـرمينـال دو سطحــي DL-ET
مــــدول گروه رله دو كنتاكت جايگزين RMG2
مــــدول گروه رله دو كنتاكت جايگزين RMG2
مدول منبع تغذيه PS-2
مدول منبع تغذيه PS-2
برد لامپ تست LTM
برد لامپ تست LTM
رله حفاظت جريان زياد و اتصال كوتاه
رله حفاظت جريان زياد و اتصال كوتاه
مدول ايزوله اپتوكوپلر Opc
مدول ايزوله اپتوكوپلر Opc
مدول تك رله RM-T2
مدول تك رله RM-T2
رله خطا نشتي زمين (براساس جريان)
رله خطا نشتي زمين (براساس جريان)
برد حفاظت ديودي DM
برد حفاظت ديودي DM
رله خطا نشتي زمين (براساس ولتاژ)
رله خطا نشتي زمين (براساس ولتاژ)
مــــدول گروه رله RMG
مــــدول گروه رله RMG
رله حفاظت حرارت
رله حفاظت حرارت
مدول منبع تغذيه PS-1
مدول منبع تغذيه PS-1
رله حفاظت جريان پائين و جريان زياد
رله حفاظت جريان پائين و جريان زياد
رله خطای قطع فیوز
رله خطای قطع فیوز

نقد و بررسی تخصصی رله سرعت بالا

کاربرد

در سيستم‌هاي مختلف دوار مانند الكتروموتورها و آلترناتورهاي AC/DC   مفهوم سرعت چرخش بيش از حد و به معناي مصطلح آن فرار سيستم از سرعت نرمال مسبب خسارات جبران ناپذير و پيش بيني نشده‌اي ميگردد. به عنوان مثال  در مولدهاي الكتروموتوري يا ديزل ژنراتورها افزايش بيش از حد سرعت چرخش آلترناتور (يعني فرار ديزل ژنراتور) ميتــــوانـد از جـهـات مختلف مكانيكي به ديزل و از لحاظ الكتريكي به مصرف كننده‌هاي(ناشي از افزايش فركانس و ولتاژ)  متصل به آن خسارات جبران ناپذيري ايجاد نموده و باعث آتش سوزي در خود آلترناتور گردد. از اين رله ميتوان جهت پيشگيري  از اين گونه خسارات سود جست

طراحی

براي سهولت كاربرد و نصب سريع، اين رله در يك پوشش عايق جاسازي گرديـده كـه قـابل نـصب بـرروي ريل‌هائي  با استاندارد DIN EN 50022  مي‌باشد.
جهت اتصال وروديها و خروجيهاي اين رله ترمينالهاي مناسبي در دوجهت‌ آن درنظر گرفته شده كه ميتوان جهت اتصالات آن به نقشه ضميمه مراجعه نمود .
موارد زير برروي رله تعبيه شده است :
– سلكتورهاي مناسب براي تنظيم حد سرعت و زمان تاخير
– سه عدد نمايشگر نوري (LED) براي نمايش وضعيت ولتاژ و سيگنال ورودي و وضعيت وقوع خطا
– يك عدد كليد جهت ريست نمودن رله و تست مدار الكتريكي متصل به آن

عملکرد

پس از اتصال ولتاژ ورودي به ترمينالهاي در نظر گرفته شده، جهت تنظيم حد سرعت بر اساس سنسور متصل شده به رله بايستي مقدار را محاسبه و به توسط سلكتورهائي كه به همين منظور برروي رله تعبيه گرديده رله را تنظيم نمود. پس از اتصال ولتاژ تغذيه به رله، سيستم ميكروپروسسوري داخلي شروع به قرائت مقدار سرعت مينمايد و متناسب با پالسهاي ورودي نمايشگر آن شروع به چشمك زدن مينمايد. در ضمن نمايشگر وضعيت ولتاژ تغذيه مادامي كه صحت ولتاژ از لحاظ تنظيمات داخلي رله قابل قبول باشد روشن خواهد بود همچنين آمادگي رله را براي كار اعلام ميدارد.
اين رله همان طور كه در جدول فني ضميمه رله آمده امكان اتصال چهار نوع سنسور را داشته كه ميتواند پالسهائي را از صفر تا 600000 پالس در هر دقيقه را قرائت نمايد.
در صورتي كه سرعت قرائت شده از حد تعيين شده تجاوز نمايد رله با در نظر گرفتن زمان تاخير تعيين شده توسط سلكتوري كه به همين منظور برروي رله تعبيه گرديده خروجي رله را فعال مينمايد و نمايشگر خطا را كه به همين منظور در نظر گرفته شده روشن مينمايد. در صورتي كه سرعت از حد در نظر گرفته شده پائين تر آمده باشد خروجي رله همچنان فعال باقي ميماند تا هنگامي كه توسط كليد ريست و يا ورودي آن از روي ترمينالهائي كه به همين منظور در نظر گرفته رله ريست گردد و رله مجددا از ابتدا آماده كار گردد.

ادامه مطلب
.