پروژه ها و مشتریان

وزارت نفت وزیر مجموعه ها

.

شرکت ملی نفت ایران:
 • مهندسی معكوس و ساخت كارتهای الكترونیك توربوپمپهای خط لوله اهواز ری ( شركت ملی‌مهندسی و ساختمان نفت ایران) .
 • پروژه مهندسی معكوس و ساخت سیستم لرزه‌نگار (Vibration Monitor) جهت توربوپمپهای NUOVO PIGNONE   ) شركت ملی‌مهندسی و ‌ساختمان نفت ایران).
 • پروژه راه‌اندازی سیستمهای کنترل با PLC زیمنس S7 سكوی نفتی ابوذر .
 • مهندسی معکوس و ساخت ABB مدل DSDO-115 جهت پالایشگاه نفت مسجد سلیمان.

 

شرکت ملی حفاری ایران :
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت ابزارتله متری(D2TS )شرکت هالیبرتون برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری .
 • پـروژه طـراحی ، سـاخت و بــومـی سازی تکنولـوژی تولیـد بـرد C.D.B به عنــوان جــایگـزین بردهای الــکـترونیـکی  DTE BCUوMONITORING CCL  مورد استفاده در ابزار تله متری (D2TS ) برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری برای اولین بار و به روز رسانی و کوچک سازی سیستم .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت ابزارSDLT شرکت هالیبرتون برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری .
 • پروژه طراحی ، ساخت و بومی ساختن تکنولوژی تولید برد الکترونیکی RTU مورد استفاده درچندین نوع ابزارهای نمودارگیری (LOGING ) برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت بردهای الکترونیک مربوط به بردهای الکترونیکی ابزار HOSTILE هالیبرتون برای اداره کل خدمات نمودارگیری .
 • پروژه طراحی وتولید اینوتر60HZ/120VAC/10KW برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری .
 • پروژه طراحی و تولید سیستم کنترل ژنراتور مربوط به تراکهای نمودارگیری برای اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری.
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت برد الکترونیکی APC مربوط به سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت برد الکترونیکی SEA مربوط به سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت سیستم مانیتورینگ اطالعات RFD مربوط به سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • تولید پک کامل باطری سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس وساخت سیستم SSA مربوط به سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری.
 • مهندسی معکوس وساخت سیستم SSB مربوط به سیستم MWD برای اداره کل عملیات ویژه حفاری.
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کیف تست مربوط به سیستم MWD برای اداره عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت سیستم کنترل پمپهای دستگاه سیمانکاری (PRO-UNI )برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید و آزمایش چاه حفاری .
 • پروژه طراحی ، ساخت و بومی ساختن تکنولوژی تولید کنترل PRO-UNI برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید وآزمایش چاه حفاری .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت سیستم نمایشگر و کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا U1 برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید و آزمایش چاه حفاری
 • روژه مهندسی معکوس و ساخت نمایشگر کمکی سیستم کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا D1 برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید و آزمایش چاه حفاری .
 • پروژه طراحی و تولید سیستم کامل MWD با همکاری صنایع شهید فکوری برای اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه طراحی و تولید ماژولهای مبدل (MPPS ) برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید و آزمایش چاه حفاری .
 • پروژه طراحی ، ساخت و بومی سازی کامل سیستم MCC&SCR دکل حفاری مورد استفاده در تأمین برق AC و DC دکل های حفاری برای اداره مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت ماژول های AC و DC سیستم MCC & SCR دکل های حفاری
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت بردهای الکترونیک ابزار GAMA مربوط به سیستم MWDدر اداره کل عملیات ویژه حفاری .
 • پروژه ساخت بخش الکترونیکی سیستم MWD شرکت GE آمریکا به طور کامل و عملیاتی کردن آن
 • پروژه ساخت نمایشگر کمکی سیستم کنترل ماشین سیمانکاری حفاری شرکت هالیبرتون آمریکا D1 برای اداره کل خدمات سیمان ، اسید و آزمایش چاه حفاری.

 

شرکت ملی گاز ایران :
 • راه‌اندازی ایستگاه اندازه‌گیری گازخط لوله ایران تركیه .
 •  راه‌اندازی ایستگاه اندازه‌گیری گاز خط‌ لوله‌گاز تركمنستان به ایران  .
 • مهندسی معکوس، طراحی وساخت کارتهایHIMA PLC(F8621A)  ، جهت شرکت مجتمع گازپارس جنوبی(فازهای 2 و3).
 • پروژه ساخت کارتهای شرکت HIMA آمریکا سری HRS-H51Q برای شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
 • مهندسی معکوس، طراحی وساخت کارتهای MARK VI سیستم کنترل توربینGE، جهت شرکت انتقال گازمنطقه عملیاتی 8 (ایستگاه تقویت فشارگازمرند) ومجتمع گازپارس جنوبی)پالایشگاه پنجم فاز9و10) .
 • پالایشگاه گاز خانگیران (راه‌اندازی سیستمهای ابزار دقیق – ساخت یونیت هیتر) .
 • پالایشگاه گاز خانگیران(طراحی و ساخت پنل كنترل هیتر پیش‌گرم‌كن گاز بر اساس PLCهای ADAM) .
 • پالایشگاه گاز سرخون (طراحی و ساخت پنل كنترل هیترهای پیش‌گرم‌كن گاز بر اساس PLC زیمنس S7-300).
 • پالایشگاه گاز سرخون(طراحی و ساخت سیستم PC/PLC برای جمع‌آوری اطلاعات كل پا بر اساس PLC زیمنس S7-400 ).
 • پالایشگاه گاز سرخون (راه‌اندازی سیستمهای ابزار دقیق و راه‌اندازی توربوكمپرسور و توربوژنراتور- ساخت یونیت  هیتر)
 • پالایشگاه گاز كنگان(مهندسی معكوس و ساخت كارتهای الكترونیك واحدهای مختلف).
 • پالایشگاه گاز كنگان (پروژه MIS جمع‌آوری اطلاعات، جهت جمع‌آوری اطلاعات لحظه‌ای نقاط مختلف پالایشگاه و نمایش و ذخیره‌سازی این اطلاعات جهت گزارشات مختلف مدیریتی و امكان ارسال و نمایش در شبكه‌های كامپیوتری سیستم).
 • پالایشگاه گاز كنگان (راه‌اندازی سیستمهای ابزار دقیق و راه‌اندازی توربوكمپرسورDEMAG)  .
 • منطقه پنج عملیات انتقال گاز)مهندسی معکوس ، طراحی و ساخت سیستم ICI 2.5 در ایستگاه تقویت فشار گاز S1 (.
 • منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران)مهندسی معكوس و ساخت سیستم لرزه‌نگار (ویبریشن مانیتور) جهت توربوپمپهای(NUOVO PIGNONE .
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کارت الکترونیکی ABBمدل 115-DSDO در منطقه پنج عملیات انتقال گاز – ایستگاه . S1 –
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کارت الکترونیکی ABB مدل 120-DSDO در منطقه پنج عملیات انتقال گاز – ایستگاه S1.
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کارتهای PIGNONE NUOVO به شرح  NFC 4685-622-21 :
 • NFB 4685-626-21, NFB 4685-628-21, NFB 4685-625-21, NFC 4685-4685-627-21 NFC 4685-661-23, ZONE MODULE  K1261 در منطقه پنج عملیات انتقال گاز – ایستگاهS1 –
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کارتهای MINIMAX شامل  :
 • LINIENKARTE FMZ4100 , ZENTRALKARTE REDUNDANT در منطقه پنج عملیات انتقال گاز – ایستگاه S1
 • مهندسی معكوس و ساخت كارتهای الكترونیك توربوكمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز S1  کارتهای NUOVO PIGNONE
 • پروژه مهندسی معکوس و ساخت کارتهای سیستم کنترل NUOVO PIGNONE شامل کلیه کارتهای کنترل
 • ,INPUT , DIGITAL INPUT, CPU .ANALOG , OUT PUT DIGITAL , OUTPUT ANALOG , COMM. INTERFACE مربوط به توربوکمپرسورهای منطقه پنج علیات انتقال گاز – ایستگاه فراشبند S1

 

پتروشیمی ها
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی EST و LS RPDپتروشیمی تبریز  .
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی پتروشیمی اصفهان .
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی سیستم کنترل توربین پتروشیمی بندر امام .
 • طراحی و ساخت باطری شارژ تریستوری با قابلیت تنظیم جریان جهت باطریهای نیکل کادنیوم برای مجتمع پتروشیمی تبریز.
 • مهندسی معكوس و ساخت كارتهای  سیستم كنترل گاورنر WOOD WARD توربین های پتروشیمی خارك .
 • پروژه راه اندازی تابلوی برق اضطراری اتاق کنترل مجتمع پتروشیمی بندر امام – پتروشیمی فراورش با استفاده از
 • کنترل یونیت GCT4 مشابه KEA041KUHSE.
 •  پروژه طراحی و تولید برد رابط کارتهای الکترونیک مربوط به CONTROL ROOM برای مجتمع پتروشیمی تبریز

 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راه‌اندازی پروژه‌های :
 • سایت رادیو تلویزیونی مارشینان اصفهان
 • سایت رادیوئی اراك
 • سایت رادیوئی زنجان
 • سایت رادیو تلویزیونی كوه نقره ارومیه
 • سایت رادیو تلویزیونی ایلام
 • تابلوهای كنترل و توزیع نیروی ژنراتورهای سایت رادیو تلویزیونی جماران در تهران
 • پروژه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واقع در بندر لنگه مشتمل بر نصب دیزل و تابلوهای مربوطه و برقراری ارتباطات دیزل ژنراتور و تابلو های توزیع .

 

شركت مخابرات :
 • مخابرات ایران : ساخت تابلوی ATS با كنترل 081 KUHSE  مدل A1,A2 برای سیستم ماكروویو .
 • مخابرات استان مازندران : ساخت تابلوی ATS با كنترل GCT.4 PARS PARDAZ و 071 KUHSE برای سیستم شهری و ماكروویو .
 • مخابرات استان كرمان : ساخت تابلوی ATS با كنترل 071 KUHSE برای سیستم شهری و ماكروویو .
 • مخابرات استان خوزستان : ساخت تابلوی ATS با كنترل GCT4 PARSPARDAZ برای سیستم شهری و ماكروویو
 • مخابرات استان قم : نصب كنترل GCT.4 PARS PARDAZ به جای كنترل KEA041 KUHSE  .
 • مخابرات استان آذربایجان شرقی : نصب كنترل GCT.4 PARS PARDAZ به جای كنترل KEA041 KUHSE.
 • مخابرات استان آذربایجان غربی : نصب كنترل GCT.4 PARS PARDAZ به جای كنترل KEA041 KUHSE.
 • مخابرات استان گلستان : نصب كنترل GCT.4 PARS PARDAZ به جای كنترل KEA041 KUHSE  .
 • مخابرات استان فارس : نصب كنترل GCT.4 PARS PARDAZ به جای كنترل KEA041 KUHSE

 

سازمانها و مؤسسات وابسته به وزارت صنایع و معادن كشور در راه اندازی پروژه‌های:
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی صنایع فولاد مباركه
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی صنایع آلومینیوم سازی اراك
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی كارخانه  فولاد اهواز
 • مهندسی معكوس و ساخت  كارتهای الكترونیكی مس سرچشمه

 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران :
 • پروژه راه آهن جمهوری اسلامی مشتمل بر طراحی و نصب و راه اندازی 13 دستگاه تابلوی كنترل تمام اتوماتیك  (ATS ) با سیستم کنترل PARS PARDAZ . GCT4(مشابه کنترل 041 KUHSE )كه با پیمانكاری شركت فارس دیزل و اجرای شركت پارس پرداز بوده است .
 • ساخت باطری شارژر تریستوری با قابلیت  تنظیم جریان 110V / 100A برای باطری‌های نیكل ‌كادنیوم  باطری‌ خانه شركت رجاء .
 • مهندسی معكوس و ساخت كارت اینورتر واگنهای فرانسوی شرکت رجاء .
 • مهندسی معكوس و ساخت كارتهای واحد برق و تهویه واگنهای اسپانیایی شرکت رجاء .
 • مهندسی معكوس و ساخت كارتهای درایور اینورتر 3KV واحد برق و تهویه واگنهای اسپانیایی شرکت رجاء .
 • جایگزین ساختن كنترل GCT.4 PA PARS PARDAZ  به جای كنترل KEA041 PA KUHSE  برای مولدهای شرکت رجاء .

 

مؤسسات و سازمانهای وابسته بخش خصوصی  :
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی بیمارستان دنا  شیراز .
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی بیمارستان امیرالمؤمنین گراش .
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور 100KWكاترپیلار و تابلوهای توزیع قدرت طبقات و ایزوله اتاق‌های  عمل بیمارستان مهر .
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی هتل وكیل‌آباد مشهد .
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور 800KW  كاترپیلار بصورت پارالل برای كارخانه بلور نوری‌ تازه .
 • پروژه ساختمان جدید روزنامه اطلاعات مشتمل بر طراحی ، ساخت تابلوهای مصرف به همراه سیستم كنترل‌آن.
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 200KW  ایویكو بصورت پارالل برای كارخانه شماره 2 الكترود آما .
 • پروژه اتوماسیون ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400KW  كاترپیلار بصورت نوبت كاری با PLC پارس پرداز  برای دیسپاچینگ كل ایران ( دیسپاچینگ ونك) .
 • پروژه دنا میلاد با طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و اجرای شركت پارس پرداز .
 • پروژه سیستمهای كنترل دستگاههای بسته‌بندی و پكینگ .
وندورلیستهمکاران ما
همكاران ما در بخش خصوصی :
 • شركت فارس دیزل تابلوهای برق اضطراری و قطعات یدكی الكترونیك و نصب و راه‌اندازی .
 • شركت مهندسی صنعتی توان صنعت جهت تولید سلولی  تابلوهای توزیع و فشار ضعیف .
 • شركت افرنگ موتور ، تابلوهای برق اضطراری و قطعات یدكی الكترونیك و نصب و راه‌اندازی .
 • شركت طراحان بهینه در زمینه آنالیز ، طراحی ، پیاده‌سازی و پشتیبانی نرم‌افزار .
 • شرکت سماء کنترل رهاورد فاصله در زمینه طراحی و تولید سیستمهای مولد انرژی برق
 • شرکت فدک صنعت گستر در زمینه مشاوره ، طراحی ومهندسی معکوس مکانی
معرفی شرکت پارس پرداز

شرکت پارس پرداز در ابتدای سال 1367 با هدف ارتقاء سطح دانش و به روز رسانی تکنولوژی کشور در بخش صنایع برق ، الکترونیک و ابزار دقیق و با تکیه بر تخصص و سوابق اجرایی کارشناسان داخلی قدم به عرصه صنعت گذاشته و تاسیس گردید .

این شرکت فعالیت خود را در بخشهای مختلف صنعت به ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، مخابرات آغاز و دراین راستا ضمن معرفی محصولات متنوع بر پایه دانش و تخصص کارشناسان داخلی ، به سوابق درخشانی در زمینه مهندسی معکوس ، طراحی و ساخت مجدد تجهیزات و سیستمهای الکترونیک کاربردی بالاخص در صنایع نفت و زیرمجموعه های آن دست یافته است . هم اکنون این شرکت بعنوان یکی از مجموعه های توانمند در بخش خصوصی در زمینه مهندسی معکوس ، طراحی مجدد و تولید انواع سیستمهای الکترونیک وابزار دقیق در کنار مشتریان خود قرار گرفته است .

اهداف و محورهاي فعاليت شركت به شرح ذیل می باشد :


بخش سخت افزار :

 • طراحي و ساخت انواع مختلف سيستمهاي كنترل برنامه پذير هوشمند  PLC  و DCS  با استفاده از قطعات و لوازم شركتهاي معتبر اروپايي ، آمريكايي و ژاپني .
 • طراحي و ساخت سيستم كنترل مجتمع توسط PLC به عنوان جمع كننده اطلاعات ، كنترل فرامين ، ارتباط و انتقال اطلاعات بر روي PC جهت نمايش و اعمال فرامين .
 • طراحي و ساخت انواع مختلف  كنترلها و ميكروكنترلهای صنعتي جهت سيستمهاي مكانيكي و پنوماتيكي
 • توليد كليه قطعات و رله هاي الكترونيكي ‌جهت ‌حفاظت و نظارت صنعتي ( كنترل ولتاژ ، جريان، حرارت، فشار و  سطح و … )
 •  طراحي و ساخت انواع منابع تغذيه سوئيچينگ ايزو‌له و شارژر در رنجهاي مختلف ولتاژ و  آمپراژ
 • طراحي و ساخت انواع تابلوهاي كنترل ، فرمان، توزيع و پست تا  20 KV
 • طراحي و ساخت انواع تابلوهاي برق اضطراري و سيستمهاي كنترل ديزل ژنراتور
 • طراحي انواع پنلهايLCD وLED  جهت نمايش وضعيت سيستمهاي مكانيكي،الكتريكي،الكترونيكي و اتومبيل
 • طراحی و تولید انواع مدارچاپی در تیراژهای مختلف متناسب با نیاز مشتریان
 • اخذ سفارش انواع مدارچاپی و تولید آنها توسط شرکتهای معتبر خارجی

بخش نرم افزار :

 • طراحي و پياده سازي نرم‌افزار كنترل و رابط گرافيكي سيستمهاي مجتمع كنترل برنامه پذير
 • طراحي و پياده سازي نرم‌افزار كنترل و گرافيكي، كاربر درسيستمهاي كنترل و ميكروكنترل
 • طراحي و پياده سازي نرم افزار اتاق كنترل جهت يك خط توليد كامل
 • طراحي و پياده سازي نرم افزار صنعتي براساس سفارش و كاربري خاص

 


گواهی نامه

تقدیرنامه

عضویت ها

تفاهم نامه