سیستم های مانیتورینگ

سیستم های مانیتورینگ

عنوان

Monitoring systems

نظر به اهمیت بخش مانیتورینگ ونیاز مبرم صنایع مختلف دراین خصوص ، پارس پرداز درحوزه طراحی وساخت داخل انواع تجهیزات  وسیستم های مانیتورینگ درابعاد سخت افزاری ونرم افزاری موفق به تولید محصولات متعدد با رویکرد استفاده از فناوری های خاص گردیده است :

  • طراحی وساخت انواع HMI
  • طراحی وساخت انواع INTERFACE
  • طراحي انواع پنلهايLCD وLED  جهت نمايش وضعيت سيستمهاي مكانيكي،الكتريكي،الكترونيكي و اتومبيل

طراحي و پياده سازي نرم افزار سیستمهای مانیتورینگ اتاق كنترل جهت يك خط توليد كامل