رله خطا نشتي زمين (براساس ولتاژ)

0 نفر
  • :اندازگيري ولتاژ القائي ازخط نول به سيستم اِرت
  • :قابليت تنظيم زمان تاخير جهت عكس العمل رله
  • :سهولت نصب در تابلو
  • :گارانتي يك ساله بدون شرط
  • :نمايشگر هاي خطا و وضعيت ولتاژ تغذيه
گارانتی یک ساله پارس پرداز
خدمات پس از فروش 10 ساله پارس پرداز
موجودی انبار :
حداکثر توان تولید در سفارش :
زمان تولید :
قیمت :
سفارش دهید
محصولات مشابه
IS215VPROH1BGG
IS215VPROH1BGG
رله حفاظت جريان زياد و اتصال كوتاه
رله حفاظت جريان زياد و اتصال كوتاه
SMU
SMU
فاز کنترل
فاز کنترل
DM 8-S PROTECTION BOARD
DM 8-S PROTECTION BOARD
MWD DIGMUX P9331A
MWD DIGMUX P9331A
Psps-24 V
Psps-24 V
Battery Under Voltage Relay
Battery Under Voltage Relay
IS200VSVO
IS200VSVO
IS200TTPWH1AAB
IS200TTPWH1AAB
رله خطا نشتي زمين (براساس جريان)
رله خطا نشتي زمين (براساس جريان)
P2PAD28V800
P2PAD28V800
SSB-4049A
SSB-4049A
MWD DIGMUX P9331A
MWD DIGMUX P9331A
رله حفاظت جريان پائين و جريان زياد
رله حفاظت جريان پائين و جريان زياد
SSB-4049A
SSB-4049A
PPBC–۲۴۱۰S
PPBC–۲۴۱۰S
DM 8-S PROTECTION BOARD
DM 8-S PROTECTION BOARD

نقد و بررسی تخصصی رله خطا نشتي زمين (براساس ولتاژ)

کاربرد:

در سيستم‌هائي كه خط نول را به اِرت ( يعني نقطه اتصال) متصل نمي‌نمايند در هنگامي كه سيستم مصرف به دليل اشكال در مصرف كننده ها در لحظاتي از حالت تقارن در مصرف خارج ميگردد و يا جريان برگشتي بر روي يك فاز موجب ميگردد كه جرياني را بر روي خط نول سيستم القا نمايد به دليل مقاومت بين خط نول و اِرت (زمين) اختلاف پتانسيلي بين اين دو خط ايجاد ميگردد كه متناسب‌ با جريان عبوري از نول ميباشد كه تمايل به تخليه در اتصال زمين را دارد. ولتاژ ايجاد شده معمولا در مواردي كه مقاومت اتصال زمين بالا باشد مانند سيستم‌هاي  الكتريكي كه چاه اِرت ( زمين ) مناسب ندارند بيشتر است. وجود اين اختلاف پتانسيل همواره خطر برق گرفتگي و ايجاد اختلال در سيستم هاي الكترونيكي و ابزار دقيق را دربر دارد كه اين اشكالات موجب خسارات جبران ناپذيري ميگردند. از رله فوق ميتوان به عنوان سيستم نظارت  اندازگيري اين اختلاف پتانسيل استفاده نمود و در صورتي كه اين مقدار بيش از حد تعيين شده باشد خروجي آن فعال ميگردد و ميتوان از آن در مدارت قطع مصرف و يا به عنوان يك هشدار دهنده سود جست.

طراحی:

براي سهولت كاربرد و نصب سريع، اين رله در يك پوشش عايق جاسازي گرديـده كـه قـابل نـصب بـرروي ريل‌هائي  با استاندارد DIN EN 50022  مي‌باشد. جهت اتصال وروديها و خروجيهاي اين رله ترمينالهاي مناسبي در دوجهت‌ آن درنظر گرفته شده كه ميتوان جهت اتصالات آن به نقشه ضميمه مراجعه نمود . جهت تنظيمات لازم دو عدد سلكتور يكي جهت ماكزيمم حد ولتاژ مجاز و ديگريجهت تنظيم زمان تاخير فعال شدن خروجي برروي درپوش رله نظر گرفته شده است. دو عدد نمايشگر LED  يكي جهت نمايش وضعيت ولتاژ تغذيه رله و ديگري جهت نمايش بروز خطا برروي در پوش رله تعبيه شده است .

نحوه عملکرد:

پس از اتصال ولتاژ  تغذيه به رله و اتصال نمونه هاي خط نول و  اِرت ( زمين) در صورت صحت ولتاژ تغذيه رله شروع به مقايسه مقدار اختلاف پتانسيل ايجاد شده با مقدار تعيين شده توسط كاربر مي‌نمايد در صورتي كه اين اختلاف پتانسيل از حد تعيين شده فراتـــر رود رله شروع به گرفتن زمان تــاخير براســاس مقداريكه كاربر بر روي رله تنظيم نموده مينمايداگر پس از اتمام اين زمان مقدار اختلاف پتانسيل  قرائت شده بيش از حد مقدار تعيين شده باقي مانده باشد خروجي رله فعال ميگردد و ميتوان از خروجي آن جهت اعلام خطا ويا قطع مدار مصرف استفاده نمود همچنين نمايشگر خطا نيز روشن ميگردد در صورتي كه مقدار قرائت شده به حالت عادي باز گردد رله به صورت خودكار ريست ميگردد

ادامه مطلب
.