DIGI-KEY اخبار
DIGI-KEY
DIGI-KEY یکی از سریعترین توزیع کنندگان قطعات الکترونیکی جهان است که دفتر مرکزی آن در ایالت متحده، مینه...
Avatar 2 سال قبل
MOUSER ELECTRONIC اخبار
MOUSER ELECTRONIC
شرکت موزر یک شرکت معتبر جهانی در حوزه توزیع انواع نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی است. MOUSER...
Avatar 2 سال قبل
سیستم MWD MWD
سیستم MWD
  به منظور فراهم آوردن مانيتورينگ موقعيت و جهت در حفاری جهت دار قعر زمین ابزار اندازه گیری...
Avatar 3 سال قبل
مقایسه سیستم کنترل توربین GE MARK VI با SIEMENS SIMATIC S7 MARK VI
مقایسه سیستم کنترل توربین GE MARK VI با SIEMENS SIMATIC S7
ازآنجائیکه در مواردی مشاهده شده است جهت بروزرسانی ویا ارتقاءسیستم های کنترل توربین های GE بجای استفاده از...
Avatar 3 سال قبل
سیستم کنترل توربین GE MARK VI MARK VI
سیستم کنترل توربین GE MARK VI
 سیستم کنترل GE Speedtronic Mark VI سیستمهای کنترل توربین GE (جنرال الکتریک ) با نام Speedtronic شناخته می...
Avatar 3 سال قبل