خدمات

طراحی و ساخت

سیستم های مانیتورینگ

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

سیستم های کنترل

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

باطری شارژر

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

منابع تغذیه

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

تولید

Case

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

Connector

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

PCB

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

مهندسی معکوس

برگرداندن کد HEX به C

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

شکستن قفل IC

پارس پرداز با تجربه سه دهه فعالیت تخصصی در حوزه الکترونیک و ابزار دقیق موفق به مهندسی معکوس و بومی سازی و بازطراحی بسیاری از سیستم های کنترلی و تجهیزات اندازه گیری با دقت بالا در صنایع مختلف نفت و گاز ، پتروشیمی، حفاری و … دارد.

ادامه . . .

قطعات الکتریکی

شرکت پارس پرداز آمادگی دارد در زمینه تعمیر و بازسازی تخصصی بردهای الکترونیکی مربوط به سیستم های کنترل ، حفاظت و تجهیزات صنعتی خدمات خود را با توجه به سی سال فعالیت در زمینه های مختلف صنعتی به متقاضیان ارائه نماید.

ادامه . . .

تعمیرات

اورهال سیستم کنترل توربین

پارس پرداز با تجربه سه دهه فعالیت تخصصی در حوزه الکترونیک و ابزار دقیق موفق به مهندسی معکوس و بومی سازی و بازطراحی بسیاری از سیستم های کنترلی و تجهیزات اندازه گیری با دقت بالا در صنایع مختلف نفت و گاز ، پتروشیمی، حفاری و … دارد.

ادامه . . .

بردهای الکترونیکی

شرکت پارس پرداز آمادگی دارد در زمینه تعمیر و بازسازی تخصصی بردهای الکترونیکی مربوط به سیستم های کنترل ، حفاظت و تجهیزات صنعتی خدمات خود را با توجه به سی سال فعالیت در زمینه های مختلف صنعتی به متقاضیان ارائه نماید.

ادامه . . .

واردات و تامین قطعات الکترونیکی

تامین قطعات الکترونیکی

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

خریدار DigiKey و Mouser

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

سخت افزاری و نرم افزاری

کدنویسی Python

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

پیاده سازی نرم افزاری روی میکرو کنترلرها

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

پیاده سازی سخت افزاری با VHDL و VERILOG

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

مونتاژ

BGA

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .

FPGA

شرکت پارس پرداز با داشتن چندین نمایندگی خارجی در زمینه ساخت و تولید انواع بردهای مدار چاپی آمادگی دارد خدمات اخذ سفارش و ارائه مشاوره لازم جهت تولید محصولات مورد نیاز شما را ارائه نماید. مدت زمان تولید و تحویل سفارشات هفت الی ده روز کاری میباشد.

ادامه . . .